Show simple item record

dc.contributor.authorFolkesson, Anders
dc.contributor.authorLjunggren, Fredrik
dc.date.accessioned2009-10-09T11:48:47Z
dc.date.available2009-10-09T11:48:47Z
dc.date.issued2009-10-09T11:48:47Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21224
dc.description.abstractBakgrund och problem Anders Hultqvist gav efter SamRoB-utredningen ett rättsutlåtande på uppdrag av branschorganisationen för revisorer och rådgivare, FAR SRS. I detta utlåtande behandlade Hultqvist frågan om företagen vid beskattning, i konstitutionellt avseende kan vara beroende av bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed. Hultqvist lyfter fram frågan kring Bokföringsnämndens praktiska och konstitutionella ställning som central. Idén till frågeställningen i uppsatsen kommer från Hultqvist rättutlåtande och är som följer: Vilken status har Bokföringsnämnden utifrån olika aktörer? Syfte Syftet är att förtydliga Bokföringsnämndens status hos olika aktörer på området. Metod Vi har i uppsatsen använt oss av den kvalitativa metoden. Fem olika respondenter har fått komma till tals. En av dessa, Caisa Drefeldt som representerar Bokföringsnämnden i uppsatsen, har även fått ge svar på en del kommentarer och frågor som kommit in från andra respondenter. De andra respondenterna är: Från Kammarrätten i Göteborg: Föredragande Per-Arvid Gustafsson, domare Anders Bengtsson(tidigare kanslichef i Bokföringsnämnden) och föredragande Thony Hannell Från Skatteverkets huvudkontor: Lena Pålsson Anders Hultqvist Juris, doktor, adjungerad professor i finansrätt vid Stockholms Universitet Sten-Eric Ingblad, tidigare redovisningsexpert på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Universitetslektor, numera föreläsare och redovisningsexpert. Resultat och slutsatser Bokföringsnämnden har en mycket stark, informell, status. Vi instämmer med respondenterna att Bokföringsnämnden i dagsläget inte har en för hög status och därmed anser vi inte heller att deras funktion och agerande skulle stå i strid med grundlagen. De förutsättningar som Anders Hultqvist tar upp i sitt rättsutlåtande uppfylls i vår mening.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalysen
dc.relation.ispartofseries08-09-136Men
dc.titleBokföringsnämndens statusen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record