GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Masteruppsatser >

Matematik i förskoleklassen. En totalundersökning där en kommuns samtliga förskoleklasselevers matematiska kunnande kartläggs, i ett formativt syfte.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/21123

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_21123_1.pdf358KbAdobe PDF
View/Open
Title: Matematik i förskoleklassen. En totalundersökning där en kommuns samtliga förskoleklasselevers matematiska kunnande kartläggs, i ett formativt syfte.
Authors: Fredriksson, Marie
Issue Date: 24-Sep-2009
Degree: Student essay
Keywords: diagnos
formativ
matematikdidaktik
kunskapskartläggning
Abstract: Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av kunskapsdiagnoser i matematik, kartlägga och analysera tal- och antalsuppfattning hos elever i förskoleklass och att diskutera resultaten i ett formativt syfte för ökad måluppfyllelse. Teori: Diamantdiagnoserna som används är uppbyggda i en hierarkisk förkunskapsstruktur och diagnostiserar det matematiska innehåll som visat sig lämpligt för denna typ av diagnosform. Innehållet i den diagnos som används i studien är motiverat utifrån ämnesdidaktisk ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/21123
Appears in Collections:Masteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011