Show simple item record

dc.contributor.authorLindfors, Anette
dc.contributor.authorÖzcelik, Aysegül
dc.date.accessioned2009-09-10T09:14:03Z
dc.date.available2009-09-10T09:14:03Z
dc.date.issued2009-09-10T09:14:03Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21041
dc.descriptionFolkhälsovetenskapligt programen
dc.description.abstractBakgrund: Unga män tar större sexuella risker och är en minoritet på ungdomsmottagningar till skillnad från tjejer. Traditionella föreställningar om hur män och kvinnor skall vara och agera har en avgörande roll i ungdomars beteenden. Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa problematiken kring unga mäns sexuella risktagande och vårdsökningsbeteende ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Metod: Det har genomförts en litteraturstudie med hjälp av en litteraturöversikt som modell. Resultat: Resultaten visar att unga män som tar alkohol och droger och som har psykosociala problem har större risk för sexuellt risktagande medan unga män som har kunskapsbrist om sexuellt överförbara sjukdomar och som har en mer traditionell uppfattning om könsroller är mindre benägna att söka vård. Resultatet visar också att ungdomsmottagningar har genusbias i form av mottagningar som är alltför kvinnoanpassade. Ett sätt att stimulera vårdsökandet för unga män är att forma mottagningarna på ett sätt som överensstämmer med uppfattningen av vad som är maskulint. Diskussion: Artiklarna som har studerats ger en bild av hur förhållandet mellan sexuellt risktagande och vårdsökningsbeteende ser ut under åren 2000-2009. Unga män står för det största sexuella risktagandet på grund av traditionella uppfattningar om maskulinitet och de är beredda att ta större ansvar för sin sexuella hälsa om de får bättre sexualinformation på en mottagning där de känner sig hemma. Slutsats: En generell slutsats som kan dras utifrån denna studies resultat är att det finns ett tydligt samband mellan sexuellt risktagande och vårdsökningsbeteende där könsrollsmönster är en viktig orsaksfaktor som bör tas på allvar.en
dc.language.isosween
dc.subjectungdomsmottagningar, genus, könsroller, sexuellt riskbeteende, unga mänen
dc.subjectadolescent health service, gender, gender roles, sexual risk behavior, young menen
dc.titleVad påverkar unga mäns sexuella risktagande och vårdsökningsbeteende?en
dc.title.alternativeWhat affects the young men's sexual risk-taking and searching care behaviour?en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record