GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Stavningsförmåga bland gymnasieelever En jämförande studie av nationella prov i svenska B från 1997 och 2007


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20981

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20981_1.pdf131KbAdobe PDF
View/Open
Title: Stavningsförmåga bland gymnasieelever En jämförande studie av nationella prov i svenska B från 1997 och 2007
Authors: Carlsson, Julia
Issue Date: 31-Aug-2009
Degree: Student essay
Keywords: Stavning
ordbildning
stavnings- och ordbildningskompetens
Abstract: I denna uppsats redovisas resultatet av gymnasieelevers formella stavnings- och ordbildningskompetens, baserat på 22 slumpmässigt utvalda nationella prov i svenska B från 1997 och 2007. Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur, gymnasieelevers formella stavnings- och ordbildningskompetens har förändrats över tid samt att undersöka huruvida den formella kompetensen i fråga om stavning och ordbildning skiljer sig mellan könen. Resultatet indikerar att stavnings- och ordbildnings... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/20981
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011