Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Eva
dc.contributor.authorClaësson, Ulrika
dc.date.accessioned2009-08-31T12:44:03Z
dc.date.available2009-08-31T12:44:03Z
dc.date.issued2009-08-31T12:44:03Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20974
dc.description.abstractSyfte: Uppsatsens syfte är dels att undersöka hur alkohollagen tillämpas på krogar i centrala Göteborg vad gäller legitimationskontroll vid servering till unga. Ett annat syfte är att studera domsluten för brott mot Alkohollagen vad gäller servering av alkohol till underåriga för att se om lagstiftningens intentioner efterlevs. Utifrån dessa två studier presenteras de diskurser som kan utläsas kring servering av alkohol till unga utifrån rättskällor och andra texter vi analyserat. Metod: Uppsatsen använder sig av olika metoder för de olika studierna, vilket innebär att vi genomfört 100 provköp för att undersöka i vilken utsträckning serveringspersonalen efterfrågar legitimation vid ölförsäljning till unga. Dels en studie av domar för att utläsa hur alkohollagen åberopas i domslut. Vidare analyserades diskurser fram kring servering av alkohol till unga. Uppsatsen undersöker såväl gällande rättsregler som förarbeten och domar. Teori: Uppsatsens resultat analyseras ur ett rättssociologiskt perspektiv. Rättsreglernas utgångspunkt är att skydda unga från en tidig alkoholdebut, samhället skall via exempelvis tillståndsmyndigheter och domstolar tillse att detta syfte uppnås. Normer och värderingar kring unga och alkohol är under förändring varpå rättssociologisk teori kan användas för att besvara frågan om lagens intentioner uppnås genom den tillämpning som råder idag. Resultat: Resultatet visar på att serveringspersonalen begär legitimation i låg utsträckning. De domar vi granskat har återknutit till lagstiftningen och lever upp till gällande rättsregler. Domarna är få och resultaten visar att det inte blir speciellt kännbara påföljder för serveringspersonal som serverar alkohol till unga ens vid de tillfällen då dessa lagförs. Analys: En anledning till att unga i så hög utsträckning serveras utan att de behöver uppvisa legitimation kan bero på att "risken" för att utsättas för tillsyn och att lagföras för dessa brott bedöms som ringa. Att antalet utskänkningstillstånd ökat och därmed konkurrensen mellan krogarna kan innebära att serveringspersonalen måste vara mindre laglydiga för att krogen skall överleva i konkurrensen och då alkoholen utgör en stor inkomstkälla för krogarna.en
dc.language.isosween
dc.subjectungdomen
dc.subjectalkoholpolitiken
dc.subjectalkohollagenen
dc.subjectansvarsfull alkoholserveringen
dc.title"En stor stark, tack!" En studie om Alkohollagens tillämpning ur ett rättssociologiskt perspektiven
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record