Show simple item record

dc.contributor.authorHelleland, Anna
dc.contributor.authorHermansson, Rose-Marie
dc.contributor.authorWing, Catrin
dc.date.accessioned2009-08-31T12:01:14Z
dc.date.available2009-08-31T12:01:14Z
dc.date.issued2009-08-31T12:01:14Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20971
dc.description.abstractSyftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur grupparbete upplevs som undervisningsform och grupprocess av studenter och lärare på institutionen för socialt arbete. För att få en djupare förståelse för hur grupparbete går till och hur det påverkar studerandes lärande valde vi att använda oss av följande frågeställningar: • Hur har studenterna upplevt grupparbete under utbildningen? • Har kunskaper om grupp och grupprocesser någon betydelse för genomförande av grupparbete? • Hur upplever lärarna studenternas grupparbete? Metoden för studien är kvantitativ och som undersökningsinstrument har vi använt oss av två olika enkäter. Med hjälp av statistik försöker vi att testa hypoteser utifrån den empiri vi inhämtat med hjälp av enkät och webbenkät från studenter och lärare vid institutionen för socialt arbete. Analysen utgår ifrån Lennéer-Axelsson och Thylefors teorier om grupper och Svedbergs psykodynamiskt perspektiv. Resultatet visar att studenter överlag upplever grupparbete på utbildningen som någonting positivt, även om det relativt ofta förekommer konflikter. Studenter anser inte att de hade kunnat undvika konflikter med hjälp av mer kunskap om grupprocesser. Lärare däremot anser att kunskap är ett viktigt redskap för att skapa ett fungerande grupparbete.en
dc.language.isosween
dc.subjectGruppen
dc.subjectgrupparbeteen
dc.subjectgruppdynamiken
dc.subjectkonflikten
dc.title”Det goda grupparbetet” – en kvantitativ studie om grupparbete på socionomprogrammet i Göteborgen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record