Show simple item record

dc.contributor.authorLindsjö, Anna
dc.date.accessioned2009-08-31T11:56:28Z
dc.date.available2009-08-31T11:56:28Z
dc.date.issued2009-08-31T11:56:28Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20970
dc.description.abstractStudiens första syfte är att sammanställa relevant kunskap och skapa förståelse för de studerande föräldrarna. Det andra syftet är att lyfta fram de viktigaste förbättringarna för deras studiesociala situation. Det tredje och mer utopiska syftet är att försöka åstadkomma en förbättring för de studerande föräldrarnas studiesociala situation. Frågeställningarna är hur de studerande föräldrarna anser att studiemedelssystemet och föräldraförsäkringen stämmer överens, samt vilka förbättringar som de studerande föräldrarna ser som mest nödvändiga. Studien är av en explorativ, kvalitativ karaktär, med en abduktiv ansats. Utforskande litteraturstudier av tidigare rapporter och utredningar sammanstrålar med resultat från kvalitativa intervjuer med studerande föräldrar. Teorin jag har använt mig av är Esping-Andersens teori om socialpolitik och välfärdssamhällen. Jag har haft en pragmatisk vetenskapsfilosofisk syn på studien. Resultaten menar på att studiemedelssystemet och föräldraförsäkringen inte stämmer överens. Systemen är inte konsekvent utformade kring studerande föräldrar. De upplevs vara byråkratiska och krångliga. Detta bidrar till onödig osäkerhet och rädsla inför nyttjande av systemen. De viktigaste förbättringarna som kommer fram är att systemen bör samverka bättre. Att ändra den sjukpenninggrundande inkomsten för studerande föräldrar, så att ersättningen som minst motsvarar uttagandet av fullt studiemedel är en annan viktig förbättring. Att möjliggöra för studerande föräldrar att låta en förvärvsarbetande vara hemma för vård av studentens sjuka barn är en annan viktig förbättring. De studerande föräldrarna ställer sig frågande till politikernas uttalade vilja att öka barnafödandet i landet och arbetsgivarnas ovilja att anställa högutbildade i barnafödande ålder. Detta kombinerat med att mina respondenter, i vissa fall, upplever att de blir ekonomiskt straffade då de skaffar barn under sin studietid, gör att de ställer sig frågan: När ska man i så fall skaffa barn?en
dc.language.isosween
dc.subjectStudiemedelssystemen
dc.subjectföräldraförsäkringen
dc.subjectstuderande föräldraren
dc.subjectvälfärdsteorien
dc.titleAkademins pris - brister i studiemedelssystemet och föräldraförsäkringen för studerande föräldrar.en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record