Show simple item record

dc.contributor.authorOttosson, Elin
dc.contributor.authorWesterlund, Anna
dc.date.accessioned2009-08-31T09:31:27Z
dc.date.available2009-08-31T09:31:27Z
dc.date.issued2009-08-31T09:31:27Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20957
dc.description.abstractSyfte: Att intervjua ungdomar som under åren 2001-2006 någon gång varit placerade i institutionsvård för att se om insatsen lett till en positiv förändring i den unges livssituation. Vi vill även undersöka hur ungdomarna upplevde tiden på institution. Frågeställningar: Hur såg den unges livssituation ut innan placeringen? Hur upplevde den unge vården på institutionen? Hur ser den unges livssituation ut idag? Metod: Arbetet är en kvalitativ studie som bygger på halv-strukturerade intervjuer med sex stycken ungdomar. Teori: Vi har valt symbolisk interaktionism och stämplingsteori som teoretisk utgångspunkt. Symbolisk interaktionism förklarar hur en människa formas genom interaktion (samspel) och kommunikation med andra. Stämplingsteorin är en av de viktigaste idéerna inom symbolisk interaktionism. Den är ett sätt att tillämpa det symboliskt interaktionistiska tänkandet på ”avvikande beteende”. Huvudresultat: Vårt material har visat att de flesta av våra informanter uppger att de är nöjda med sin tid på institution och att den har lett till en positiv förändring i deras livssituation. Uppseendeväckande är att de flesta av våra informanter inte är nöjda med hur socialtjänsten har agerat i samband med placeringen. De har känt sig svikna och inte respekterade av socialsekreterare som arbetat med dem. Det har genom studien visat sig att det fanns en önskan om att ha någon att vända sig till men ungdomarna har inte upplevt att de har fått den hjälpen av socialtjänsten. Vidare har vårt material visat att de flesta av ungdomarna anser att de har fått vara delaktiga i sin behandling och att de inte skulle vilja ha sin placering ogjord.en
dc.language.isosween
dc.subjectplaceringen
dc.subjectinstitutionen
dc.subjectungdomaren
dc.subjectlivssituationen
dc.title”Utan placering… då hade jag varit död” – En kvalitativ studie om ungdomars syn på sin institutionsplaceringen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record