Show simple item record

dc.contributor.authorFlygare, Emma
dc.contributor.authorGustavsson, Jennie
dc.date.accessioned2009-08-28T08:18:26Z
dc.date.available2009-08-28T08:18:26Z
dc.date.issued2009-08-28T08:18:26Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20901
dc.description.abstractVår avsikt med uppsatsen har varit att göra en femårsuppföljning på de ungdomar som skrevs ut från Björkbackens skol- och behandlingshem under 2003/04. Vi har velat se hur dessa ungdomars livssituation ser ut idag utifrån dokumentationssystemet och intervjuinstrumentet ADADs nio livsområden samt fånga de numera unga vuxnas upplevelser av detta. Vi har även velat få kännedom i hur de unga vuxna tänker idag kring deras vistelse på Björkbacken. Som metod har vi valt att triangulera mellan en intervjudel av kvantitativ karaktär vilket ger en deskriptiv samt en intervjudel som innehåller öppna frågor där vi får de unga vuxnas subjektiva berättelser. De unga vuxna som vi har intervjuat är sammanlagt 19 stycken, varav 13 är kvinnor och sex stycken är män. Vi kunde urskilja två grupper bland informanterna där den ena gruppen fortfarande i olika hög grad hade kvar ett normbrytande beteende vilket även visade sig har betydelse i de flesta områdena. Den andra gruppen speglar också hur de olika livsområdena interagerar med varandra men ur ett mer fungerande perspektiv. Gällande informanternas tid på Björkbacken blev vikten av en god behandlingsrelation tydlig i de positiva upplevelserna. En allvarlig negativ aspekt rör smittoeffekterna. Det vill säga att några av ungdomarna började med droger och självskadebeteende under sin vistelse på behandlingshemmet som resultat av rådande kultur i en liten grupp av ungdomar.en
dc.language.isosween
dc.subjectNormbrytande beteendeen
dc.subjectuppföljningen
dc.subjectsärskilda ungdomshemen
dc.subjectunga vuxnaen
dc.titleBehandlad och klar. Och sen då? - en kvantitativ och kvalitativ femårsuppföljning av institutionsplacerade ungdomaren
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record