GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

FÖRTAL Rätten till personlig integritet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/2083

Files in This Item:

File Description SizeFormat
200160.pdf114KbAdobe PDF
View/Open
Title: FÖRTAL Rätten till personlig integritet
Authors: Nilson, Jennifer
Issue Date: 2001
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 117530 bytes
Degree: Student essay
Abstract: Beskrivning av uppsatsen; Förtal - Rätten till personlig integritet Av; Jennifer Nilson En juridisk studie av ärekränkningsbrotten i Brottsbalkens 5:e kapitel, och Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om förtal och förolämpning. Dessutom behandlas de pressetiska regler och institutioner som finns för journalister. Begreppet offentlig person definieras och konkretiseras, samt vad som inbegrips i termen 'pressetik'. Med hjälp av dessa olika aspekter, undersöks dagens svenska skvallerpress oc... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/2083
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011