GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
C-uppsatser (- 2009) >

Det goda mötet. Förmågor hos sjuksköterskan som bidrar till det goda mötet med den äldre patienten och dennes närstående


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20782

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20782_1.pdf153KbAdobe PDF
View/Open
Title: Det goda mötet. Förmågor hos sjuksköterskan som bidrar till det goda mötet med den äldre patienten och dennes närstående
Authors: Bäck-Edberg, Catarina
Janmarker, Lena
Issue Date: 5-Aug-2009
Degree: Student essay
Abstract: Syftet med litteraturstudien var att beskriva förmågor hos sjuksköterskan som bidrar till det goda mötet. Att möta människor är grunden för all mellanmänsklig kontakt och det innebär ett samspel mellan människor som berörs. Goda möten ger ofta glädje, tillfredsställelse och ibland en känsla av lycka. Redan under tidig barndom grundläggs förmågor till empati och förmågan att kunna förstå sig på andra människor. Via självkännedom och intresse till att utvecklas som yrkesmänniska kan sjuksköte... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/20782
Appears in Collections:C-uppsatser (- 2009)

 

 

© Göteborgs universitet 2011