GUPEA >
Journals / Tidskrifter >
Kommunal ekonomi och politik (1997-2009) >
Arkiv för Kommunal ekonomi och politik >

Recension: Samtala både länge och väl. Deliberativ demokrati i tre föräldrakooperativ och dess effekter på deltagarna av Annika Theodorsson


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20647

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20647_1.pdf642KbAdobe PDF
View/Open
Title: Recension: Samtala både länge och väl. Deliberativ demokrati i tre föräldrakooperativ och dess effekter på deltagarna av Annika Theodorsson
Authors: Aars, Jacob
Issue Date: 2003
Journal Title: Kommunal ekonomi och politik
ISSN: 1402-8700
Volume: 7
Issue: 2
Start Page: 59
End Page: 63
Publication type: article, review
Publisher: Kommunforskning i Västsverige
URI: http://hdl.handle.net/2077/20647
Appears in Collections:Arkiv för Kommunal ekonomi och politik

 

 

© Göteborgs universitet 2011