Show simple item record

dc.contributor.authorMaxe, Sofia
dc.contributor.authorBergsten, Anna
dc.date.accessioned2009-06-30T06:36:38Z
dc.date.available2009-06-30T06:36:38Z
dc.date.issued2009-06-30T06:36:38Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20551
dc.description.abstractMed utgångspunkt i att e-handeln ökat markant de senaste åren, samt att vi tror att en webbutiks framgång ligger i webbsidans användarvänlighet och unikum, avser vi studera hur en nischad modebutik kan nyttja dagens teknik för att bli mer framgångsrik. Studien finner grund i ett antal semistrukturerade intervjuer samt en fallstudie av befintliga webbutiker. Med vår teoretiska referensram har vi noga analyserat det insamlade material vilket vi erhållit under intervjuerna och fallstudien. Den teoretiska referensramen baseras på teorier vilka behandlar webbdesign och användarvänlighet. Studien bygger på teorierna Universal Design, Social Actor, designprinciper/designmönster samt det mänskliga systemet. Teorierna, gemensamt med resultatet av intervjuerna och fallstudien, ligger till grund för de slutsatser vi kommit fram till. En bearbetning av insamlad data har lett till att fyra framgångsfaktorer har identifierats. Att kunderna känner sig trygga med vad som kommer att levereras har visat sig vara en bidragande faktor till varför många kunder väljer att handla i en webbutik. Ytterligare en framgångsfaktor ligger i en bred målgrupp, där fler kunder upplever sig tillhöra kundsegmentet. Att bjuda kunderna på kunskap är en betydelsefull framgångsfaktor som visat att det är möjligt att attrahera människor till att bli trogna användare. För en nischad modebutik med exklusivitet och unikum som grundstenar är det av största vikt att ha en användarvänlig webbutik, vilken är tillgänglig för alla. Anpassning till Web 2.0 är nödvändig, men att släppa in användaren i form av okontrollerad interaktivitet skulle i uppdragsgivarens fall påverka företagets image negativt. Baserat på studiens resultat kan vi konstatera att tesen, att en av de tyngsta framgångsfaktorerna för en webbutik nischad mot exklusivt mode, bygger på balansen mellan användarvänlighet och unikum, var ett korrekt antagande.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesReport/Department of Applied Information Technologyen
dc.relation.ispartofseries2009:032en
dc.subjecte-handelen
dc.subjectwebbutikeren
dc.subjectframgångsfaktoreren
dc.subjectWeb 2.0en
dc.subjectanvändarvänligheten
dc.titleHaute Couture åt folket! En fallstudie i att finna en balans mellan användarvänlighet och unikum på webbenen
dc.title.alternativeHaute Couture to the People! A Field Study in Finding a Balance Between Usability and Uniqueness Onlineen
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentIT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentIT University of Gothenburg /Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeKandidatuppsatsswe
dc.type.degreeBachelor thesiseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record