GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
C-uppsatser (- 2009) >

Att inte vara synlig - patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande på en akutmottagning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20537

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20537_1.pdf162KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att inte vara synlig - patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande på en akutmottagning
Authors: Melin, Sandra
Ordéus, Marie
Issue Date: 29-Jun-2009
Degree: Student essay
Abstract: Antalet anmälningar om dåligt bemötande inom den svenska hälso- och sjukvården är konstant högt. Patientnämnderna, vilka mottar dessa klagomål, lämnar årligen en rapport till socialstyrelsen. De rapporter som socialstyrelsen har fått in visar tecken på att anmälningarna på senare tid också ökar. Att som patient få ett dåligt bemötande kan påverka deras upplevelse av och syn på vården. Syftet med den här studien var att undersöka patientens upplevelse av det bemötande han får av sjuksköters... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/20537
Appears in Collections:C-uppsatser (- 2009)

 

 

© Göteborgs universitet 2011