Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Mathias
dc.contributor.authorLovén, Mattias
dc.date.accessioned2009-06-29T09:30:16Z
dc.date.available2009-06-29T09:30:16Z
dc.date.issued2009-06-29T09:30:16Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20521
dc.description.abstractFrån att IT tidigare varit en stödfunktion till framförallt produktion inom främst tillverkande industri har IT sedan 90-talet övergått till att ses som en grund för affärerna. Samtidigt karakteriseras många organisationers IS/IT miljöer av låg interoperabilitet. Tillsammans har det föranlett ett behov inom både privat och offentlig sektor att investera i integrationsplattformar för att bli mer agila. Då det råder en informationsbrist kring vad som påverkar beslutsfattare vid beslut om att investera i integrationsplattformar har det varit uppsatsens primära syfte att bidra till att skapa en ökad förståelse och dokumentation för dessa investeringar. Ett sekundärt syfte var även att undersöka om det fanns kategorier av faktorer som har en större påverkan än andra vid dessa beslut och om dessa kategoriers påverkan skiljer sig åt mellan privat och offentlig sektor. Utifrån studiens teoretiska referensram identifierades fem kategorier av faktorer som skulle kunna påverka beslutsfattare vid dessa beslut. Genom att använda ett hermeneutiskt angreppssätt genomfördes en kvalitativ empirisk studie av sex privata och fyra offentliga organisationer. Det som studien påvisat var att beslutsfattare påverkas av strategiska, tekniska, verksamhetsmässiga, kulturella och ekonomiska faktorer. Av dessa hade strategiska mest påverkan för beslutet sedan tekniska och verksamhetsmässiga följt av ekonomiska och minst påverkan hade kulturella. Studien påvisade även att tekniska faktorer har en väsentligt större påverkan för beslutet inom privat än inom offentlig sektor och att ekonomiska faktorer har en väsentligt större påverkan för beslutet inom offentlig än inom privat sektor samt att kulturella faktorer har en större påverkan för beslutet inom offentlig än inom privat sektor.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesReport/Department of Applied Information Technologyen
dc.relation.ispartofseries2009:058en
dc.titleBetydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform −Ett Top Management Perspektiven
dc.title.alternativeSignificant Factors for an Investment in an Integration Platform −A Top Management Perspectiveen
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokD
dc.contributor.departmentIT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentIT University of Gothenburg/Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeMaster theseseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record