Show simple item record

dc.contributor.authorFranker, Qarin
dc.date.accessioned2009-06-26T12:08:04Z
dc.date.available2009-06-26T12:08:04Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationInstitutionen för svenska språket, Göteborgs universiteten
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20514
dc.description.abstractAlfabetiseringslärare arbetar tillsammans med deltagare som ännu inte tillägnat sig grundläggande läs- och skrivfärdigheter och som ofta även har en begränsad muntlig färdighet på svenska. I den undervisningssituationen kan det kännas extra nödvändigt att använda bilder för att kunna kommunicera. Att välja lämpliga bilder blir en lika angelägen uppgift som att välja lämpliga texter och det är viktigt att bilderna stimulerar och utmanar deltagarna såväl kognitivt och språkligt som kulturellt och personligt. Rapporten redogör inledningsvis för forskning om bildtolkning, koder och konventioner och hur bilder behandlas i läromedel och undervisning. Huvuddelen av rapporten redovisar en studie som visar i vilken omfattning bilder förekommer i alfabetiseringsundervisningen och vilka olika typer bilder det är frågan om. Analysen av vilka bildrelaterade och inlärarrelaterade faktorer lärarna tar hänsyn till när de gör sina val visar att deltagarnas förmåga att uppfatta bilder många gånger undervärderas. Detta riskerar leda till en icke avsedd infantilisering och en andrafiering av deltagarna. Studien ingår i forskningsprojektet "Lågutbildade invandrare och analfabeters möte med text och bild - språkliga och kulturella aspekter på delaktighet och demokrati." Projektet finansierades av Myndigheten för skolutveckling (MSU).en
dc.format.extent137 sidoren
dc.language.isosween
dc.publisherInstitutet för svenska som andraspråken
dc.relation.ispartofseriesROSAen
dc.relation.ispartofseries9en
dc.subjectSvenska som andraspråken
dc.subjectalfabetiseringsundervisningen
dc.titleBildval i alfabetiseringsundervisning – en fråga om synsätten
dc.typeTexten
dc.type.svepreporten
dc.contributor.organizationGöteborgs universiteten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record