Show simple item record

dc.contributor.authorIhalainen, Ole Christian
dc.contributor.authorBråtemyr, Joakim
dc.date.accessioned2009-06-25T08:59:20Z
dc.date.available2009-06-25T08:59:20Z
dc.date.issued2009-06-25T08:59:20Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20504
dc.description.abstractBakgrund och problem: Den finanskris som drabbat Sverige under 1990-talet återkom i ny skepnad under hösten 2008 och gav författarna inspiration att undersöka Handelsbanken, dess verksamhet och hur krisen påverkar banken. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera Handelsbanken för att ”skrapa på ytan”. Med detta uttryck menas följande. Att skapa en uppfattning om i vilken situation banken befinner sig i denna kris och hur deras strategi, filosofi och handlingar före 2008 års finanskris kommer att påverka den fortsatta verksamheten. Metod: För att utforma en lämplig metod har författarna utgått från problemformuleringen och målet att nå uppsatsens syfte, där de funnit det lämpligt att använda sig av både kvantitativ och kvalitativ metod. Resultat och slutsatser: Författarna har i uppsatsen funnit flera mer eller mindre avvikande mönster från Handelsbankens filosofi under den undersökta perioden. Dessa avvikelser diskuteras i slutsatserna och leder författarna till en insikt om allvaret i situationen. Förslag till fortsatt forskning: Hur banken ser på pantsättningens roll vid kreditbedömningen, Basels förenlighet med Handelsbankens decentraliserade styrning, hur ägarstrukturen påverkar Handelsbankens verksamhet och om det enbart är till nytta med en stark koppling till industrin.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalysen
dc.relation.ispartofseries08-09-102en
dc.titleHandelbanken 2008 års lågkonjunktur - Bankkrisen. Vad döljer sig under ytan?en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record