GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Magisteruppsatser, Folkhälsovetenskapligt program >

Att studera arbetet med alkoholprevention på vårdcentral – validering av ett frågeformulär med fokusgrupper


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20436

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20436_1.pdf386KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att studera arbetet med alkoholprevention på vårdcentral – validering av ett frågeformulär med fokusgrupper
Other Titles: To study the risk drinking prevention at Primary Care Centre - validation of a questionnaire with focus groups
Authors: Andersson, Annika
Issue Date: 17-Jun-2009
Degree: Student essay
Keywords: Frågeformulär, validering, riskbruksarbete, fokusgrupp, vårdcentral
questionnaire, validation, risk drinking, focus group, primary health care
Abstract: Bakgrund: Alkohol betraktas som en viktig fråga för hälsotillstånd, ändå blir patienter i vården relativt sällan tillfrågade om alkoholvanor. Med avsikt att undersöka hur alkoholfrågan kan bli en del av vardagsrutinen på vårdcentraler i Sverige, skall två olika modeller för att uppmärksamma riskbruk att studeras i SPIRA-studien. För att följa implementeringsprocessen och utvecklingen av arbetet i praktiken kommer ett frågeformulär att användas bland vårdpersonal på deltagande vårdcentraler.... more
Description: Folkhälsovetenskapligt program
URI: http://hdl.handle.net/2077/20436
Appears in Collections:Magisteruppsatser, Folkhälsovetenskapligt program

 

 

© Göteborgs universitet 2011