Show simple item record

dc.contributor.authorSkåpdal, Linnea
dc.date.accessioned2009-06-17T10:57:01Z
dc.date.available2009-06-17T10:57:01Z
dc.date.issued2009-06-17T10:57:01Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20434
dc.descriptionFolkhälsovetenskapligt programen
dc.description.abstractBakgrund: Den årliga dödsiffran i världen på grund av tobak är över fem miljoner människor. Sverige har bland den lägsta rökprevalensen i världen, men är den utbredd bland mindre gynnade socioekonomiska grupper och är en av de främsta orsakerna till ojämnlikhet i hälsa. Syfte: Att beskriva rökprevalensen i områden med hög andel invandrare i Västra Götaland samt undersöka existerande kunskap angående rökprevention bland etniska minoritetsgrupper. Metod: Deskriptiv presentation av kvantitativa andrahandsdata, samt en allmän litteraturöversikt. Resultat: Informationen angående prevalensen uppdelat efter etnicitet med hänsyn till andra faktorer var bristfällig. Sex grupper kategoriserat efter födelseland kunde presenteras efter att ha slagit samman data från fyra år. Resultatet tyder på stora skillnader mellan de olika grupperna samt könen emellan. De grupper som röker mest är män och kvinnor från övriga norden, män från Asien och Sydamerika. De lägsta siffrorna finner vi hos de afrikanska och asiatiska kvinnorna. Det finns mycket lite forskning gjord som utvärderat effekten av rökinterventioner bland etniska minoritetsgrupper. Tillgängligheten till rökstoppshjälp varierar mellan olika etniska grupper. Resultatet visar även på svårigheterna med ämnet. Diskussion: Skillnader i rökprevalens mellan grupper ger vid jämförelse av kunskap om etniska gruppers attityder gentemot rökning en indikation på att de utöver härkomst även kan vara faktorer i området som påverkar om man röker eller inte. Att upptäcka eller visa på fasta samband mellan rökning och en viss etnisk tillhörighet har hittills inte kunnat göras. Det finns komplikationer med omkringliggande faktorer i varje kontext som självfallet påverkar utfallet.en
dc.subjectRökavvänjning, etnicitet, prevention, folkhälsaen
dc.subjectSmoking cessation, ethnicity, prevention, public healthen
dc.titleRökprevention bland etniska minoritetsgrupperen
dc.title.alternativeSmoking cessation among ethnic minority groupsen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record