Show simple item record

dc.contributor.authorEkdahl, Anna
dc.date.accessioned2009-06-16T10:53:58Z
dc.date.available2009-06-16T10:53:58Z
dc.date.issued2009-06-16T10:53:58Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20419
dc.descriptionFolkhälsovetenskapligt programen
dc.description.abstractIntroduktion: Att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är nödvändigt för att uppnå Milleniummålen. Bristen på användandet av preventivmedel ökar sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter som leder till folkhälsoproblem som HIV/AIDS och osäkra aborter. Unga personer löper högre risk att drabbas av dessa problem varför det är viktigt att få en djupare förståelse för uppfattningar till preventivmedel och abort i denna grupp. Syfte: Att öka kunskapen kring universitetsstudenters uppfattningar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med fokus på abort och preventivmedel. Metod: Denna kvalitativa studie använde Focus Grupps Intervjuer som datainsamlingsmetod. Fyra fokusgrupper med 20 universitetsstudenter, tio män och tio kvinnor, från de medicinska och humanistiska fakulteterna på El Salvadors universitet genomfördes. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Dålig kvalitet i sexualundervisningen, bristfälligt användande och bieffekter av preventivmedel rapporterade som hinder för ökat användande av preventivmedel. Studenterna var emot abort även om några var för under särskilda omständigheter. Diskussion: Trots att positiva effekter av preventivmedel identifierades så rapporterades även många nackdelar. Misstänksamhet och religiösa aspekter påverkade synen på preventivmedel och abort.en
dc.subjectUppfattningar, Preventivmedel, Abort, Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter, El Salvadoren
dc.subjectPerceptions, Contraceptives, Abortion, Sexual and Reproductive Health and Rights, El Salvadoren
dc.titleAlla de barn som Gud ger dig- En kvalitativ studie om Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter med fokus på preventivmedel och abort bland universitetsstudenter i El Salvador.en
dc.title.alternativeAll the children that God gives you- A qualitative study about Sexual and Reproductive Health and Rights focusing in contraceptives and abortion among university students in El Salvador.en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record