Show simple item record

dc.contributor.authorSjans, Daniel
dc.contributor.authorÅslund, Henrik
dc.date.accessioned2009-06-15T10:19:04Z
dc.date.available2009-06-15T10:19:04Z
dc.date.issued2009-06-15T10:19:04Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20415
dc.descriptionPå senare år har en ny trend inom miljöarbetet uppstått. Istället för att bara vara miljövänliga tar vissa företag och organisationer det hela ett steg längre och klimatkompenserar för de utsläpp de har. Företag som klimatkompenserar hävdar att de gör allt de kan för att först och främst minska de direkta utsläpp som de förorsakar. Som en sista åtgärd, för att ytterligare minska företagets påverkan på miljön, kompenserar företagen för sina utsläpp genom att delta i något miljöfrämjande projekt. De bakomliggande motiven till att klimatkompensera är främst ett starkt miljöengagemang inom företaget sedan tidigare. Emellertid finns även andra anledningar som ligger till grund för att företaget klimatkompenserar. Efterfrågan från företagets kunder och hårdare regleringar var några andra motiv till att klimatkompensera. Vad som också framkommit är att inget av företagen klimatkompenserat i syfte att vilseleda sina kunder, så kallad greenwash, även om företagen använder klimatkompenseringen i marknadsföringssyfte och för att profilera företaget. Kostnaden för att kompensera är inte speciellt stor i förhållande till företagens vinst och omsättning. När ett företag valt att klimatkompensera är det bra att göra det på en gång och inte vänta tills de egna utsläppen minskat. Genom att ta kostnaden initialt ser företaget bättre hur stor dess miljöpåverkan är och var den kommer ifrån. För att få så stor effekt av klimatkompenseringen som möjligt bör kostnaden läggas där den uppstår. Om varje del av företaget själv får bära sin del av företagets påverkan på klimatet uppstår även ekonomiska incitament för att minska de egna utsläppen. Implementeringen av företagets arbete med klimatkompensering kommer också att fungera bättre då en större del av personalen blir delaktig i processen.en
dc.description.abstractOffsetting carbon emissions – A good strategy for environmentally friendly companies, or a form of greenwash? In recent years, a new trend in the environmental work within companies has emerged. Instead of only being environmentally-friendly, companies and organizations have started to offset their carbon emissions. Companies that do this, claim that they have already lowered their carbon emissions to a great extent. To lower carbon emissions even more they participate in some kind of environmental project that lower carbon emissions worldwide. The underlying motive of doing this is based on the culture of the company which is often characterized by a feeling of responsibility towards the climate. Other motives are higher demands from company’s customers, and tougher rules and regulations. Companies do not offset their carbon emissions just to look better, i.e. greenwash. Companies offset for marketing reasons and to differentiate the company and its products. The cost of offsetting is relatively small compared to companies’ profits and turnover. When a company has decided to offset its carbon emissions it should consider taking the cost up front, before further reduction of its own carbon emissions. By doing this, the company will get a better picture of how large its carbon emissions, are and from where they originate. The cost of offsetting should also be allocated where the carbon emissions originate from. This will create an economic incentive for further reducing carbon emissions, and make implementation of the company’s climate strategy, easier.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesIndustriell och finansiell ekonomien
dc.relation.ispartofseries08/09:37en
dc.subjectcarbon neutral, climate neutral, carbon offset, greenwashen
dc.subjectklimatkompensering, klimatneutral, koldioxidneutral, CSR, CDMen
dc.titleKlimatkompensering - En bra strategi för miljömedvetna företag eller ett enkelt sätt att köpa sig ett rent samvete?en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokD
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record