Show simple item record

dc.contributor.authorBacklund, Sofia
dc.contributor.authorHedberg, Caroline
dc.date.accessioned2009-06-11T07:59:06Z
dc.date.available2009-06-11T07:59:06Z
dc.date.issued2009-06-11T07:59:06Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20406
dc.description.abstractBakgrund: Sparbankerna har en lång historia i Sverige och den första sparbanken startade 1820 i Göteborg. Sedan dess har mycket förändrats och många sparbanker gick under 1900 talet samman i det som idag är Swedbank. Vissa av sparbankerna har dock valt att förbli självständiga men de äger aktier i Swedbank och samarbetar med storbanken på en mängd områden. I den rådande situationen på finansmarknaden, där Swedbank fått mycket kritik, tyckte vi att det skulle vara intressant att titta på hur det går för en enskild sparbank. Orusts Sparbank var en av de sparbanker som uppmärksammades i media under hösten 2008 för att de hade presterat bra under rådande förhållanden. Därför tyckte vi att det kunde vara intressant att titta lite närmare på vad det är som gör Orusts Sparbank så framgångsrik. Frågeställning: Med denna bakgrund har vi varit intresserade av att undersöka: • Hur det sett ut i Orusts Sparbank de senaste åren och vad som gör banken så framgångsrik? • Har samarbetet med Swedbank påverkat sparbanken och i så fall hur? Syfte: Vi vill genom vår studie skapa en förståelse för hur Orusts Sparbank drivs och vad som gör banken så framgångsrik. Vi vill även förklara samarbetet med Swedbank och hur sparbanken påverkas av lågkonjunktur och situationen på finansmarknaden. Avgränsning: Studien har avgränsats till att behandla Orusts Sparbank, andra sparbanker förekommer endast i en jämförelse av bankernas kreditförluster. I studien behandlas Orusts Sparbanks utveckling över de senaste tio åren, bankens kreditförluster och vilka parametrar som utmärker banken. Metod: Uppsatsen är en fallstudie av Orusts Sparbank av kvalitativ art. Empirin i studien består alltså av intervjuer med respondenter från Orusts Sparbank samt bankens årsredovisningar. Vi ber läsaren vara medveten om att all information om sparbanken är hämtad från dem själva, därmed kan trovärdigheten ifrågasättas något. Slutsatser: Genom studien har vi kommit fram till att styrkorna med Orusts Sparbank är deras personliga kontakt med kunderna. De vidhåller det gamla sparbankstänkandet samtidigt som de erbjuder alla de moderna tjänster som står att finna hos storbankerna. Banken känner sina kunder och har god koll på sina krediter. De lånar inte ut till vem som helst. Förslag på framtida forskning: Några av de förslag vi kommit med är att göra en studie som undersöker möjligheterna för sparbankerna att skapa ett eget samarbete utan Swedbank. Vi skulle även vilja se en liknande studie som den här om tio år, som undersöker om Orusts Sparbank fortfarande är en framgångsrik fristående sparbank eller om detta har förändrats.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalysen
dc.relation.ispartofseries08-09-73Men
dc.titleOrusts sparbank - En analys av en traditionell bank i moderna tideren
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokD
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record