Show simple item record

dc.contributor.authorPersson, Ingela
dc.date.accessioned2009-05-11T12:01:24Z
dc.date.available2009-05-11T12:01:24Z
dc.date.issued2009-05-11T12:01:24Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20284
dc.description.abstractBakgrund. Under början av 1980-talet upplevde en del av oss som var lärare då att skolmiljön var gemytlig och att vi hade stor frihet. Vi som arbetade i skolan kände att vi fick det vi behövde i form av tid och material. Under 80-talets senare del och början av 90-talet började skolklimatet hårdna. Klasser slogs ihop, tiden började bli knapp och det infördes köpstopp med jämna mellanrum. Alla på skolan, såväl vuxna som barn började prata ekonomi. Jag som tyckte skolan var en otrolig värld att arbeta i, oroade mig mycket för att nästan ingen pratade pedagogik längre och tycktes inte förstå vilka möjligheter vi hade att skapa den skola som vi ville ha, där alla skulle trivas och känna sig trygga. På den skolan, som jag arbetade då fick man heller inte prata barn på rasten, för då skulle man vara "ledig". Detta väckte en önskan hos mig att får starta en egen skola, där alla barn tas om hand av engagerade, intresserade och kärleksfulla vuxna, som pratar pedagogik med varandra och "skyddar" barnen från ekonomiska bekymmer. Syfte och frågeställning. Syftet med uppsatsen är att ta reda om Montessoriskolan Trilobiten har blivit den skola, som jag avsåg, när jag startade den och undersökningen, som presenteras i denna uppsats är att ta reda på vad föräldrar, barn och personal tycker om den skola jag skapat. Följande frågor är tagna ur visionen för skolan och det är den som ligger till grund för uppsatsen: Går man till skolan med glädje? Känner barnen trygghet? Är skolan lättillgänglig? Känner man hemkänsla värme och omtänksamhet? Är skolan en lugn och behaglig arbetsmiljö? Känner barnen tillit till personalen? Får man frihet under ansvar på Montessoriskolan Trilobiten? Får vi barnen att känna glädje, nyfikenhet och lust att lära? Har vi en harmonisk miljö? Känner vi god gemenskap och tillit? Metod. Undersökningen är till sin karaktär kvalitativ och tvådelad. Den första delstudien bygger på vad personalen på ett personalmöte den 2006 skrev på "Post it lappar" om god kvalitet. Beskrivningar var korta och visade vars och ens uppfattning av god kvalitet. Skolledningen tolkade beskrivningarna och kategoriserade in dem i fyra områden: 1 Kompetens, Engagemang och Kunskap. 2 Respekt. 3 Omtanke och trivsel. 4 Trygghet och Glädje. Den andra delstudien innehåller ett frågeformulär till personalen och den handlar också om föräldrarnas attityder i förskolan och skolan. Fyra olika enkäter utformades. En var riktad mot förskolan och tre var riktade mot skolan och fritids, en till de yngre skolbarnen, en till de äldre och en till föräldrarna. Resultat. Resultatet visar att föräldrar, barn och personal är nöjda. Föräldrarna väljer Montessoriskolan Trilobiten för att den är liten, har gott rykte och att den har Montessoripedagogik. Föräldrarna tycker också att det är viktigt med social träning, att vi ser barnet och att de får goda kunskaper, vilket enkäterna visar. De flesta föräldrar tycker att kontakten mellan hemmet och skolan är bra som den är och de upplever att de får den tid de behöver av personalen vid lämning och hämtning. Några föräldrar skulle vilja ha mer information om vad som händer på Trilobiten och de vill helst ha informationen genom föreläsningar, skriftlig information och aktivitetskvällar. Föräldrarna tycker att deras tankar om barnets utvecklingsmöjligheter stämmer väl överens med personalen på Montessoriskolan Trilobiten.en
dc.language.isosween
dc.titleFrån Maria Montessori i Rom till Ingela Persson i Trollhättan. En studie från vision till verklighet.en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktikswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record