Show simple item record

dc.contributor.authorLarsson, Emmasv
dc.contributor.authorHolm, Anneliesv
dc.date.accessioned2009-04-08T10:32:34Z
dc.date.available2009-04-08T10:32:34Z
dc.date.issued2009sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20032
dc.description.abstractSyfte: Det primära syftet med att skriva ett examensarbete är att fördjupa den egna kunskapen i lärarprofessionen. Därför är vårt övergripande syfte med denna uppsats är att utveckla en djupare förståelse kring hur en pedagog arbetar kring skapandet av text på ett lustfyllt sätt i läs- och skrivmetoden Att skriva sig till läsning. Metoden i sin korthet går ut på att barn utvecklar sin läs- och skrivförståelse med hjälp av datorer. Vi vill med uppsatsen också poängtera vikten av att sätta sig in i de olika metoderna kring läs- och skrivutveckling. Vi ser detta som ett villkor för att kunna skapa en lustfylld och stimulerande miljö för alla barn, oavsett deras erfarenheter och förutsättningar. Metod: Metoden vi använt oss av är en intervju, samt observationer. Vi har också tagit del av en rapport ifrån Mölndals Trageton-projekt. Utöver detta har vi fått tillgång till ett barns producerade text, där dess utveckling går att observera. Resultat: Resultatet visar hur pedagogen arbetar kring skapandet av text i arbetssättet Att skriva sig till läsning för att bidra till ett lustfyllt lärande. Av resultatet framgår det tydligt att hon anser att metoden är väldigt positiv för eleverna. Detta i synnerhet för de barn med motoriska svårigheter med att utforma text med hjälp av penna och papper. För att få en bredare bild hur metoden fungerar har vi också tagit del av en rapport om Mölndals Trageton- projekt. Vi kan med hjälp av detta projekt konstatera att det även förekommer problematik då detta arbetssätt ska införas i klassrummet. Detta är en kontrande aspekt till det positiva synsätt som pedagogen i vårt arbete har. Relevans för läraryrket: Vi ser Att skriva sig till läsning som en metod som ger en förutsättning för barnens läs- och skrivutveckling, men också ger dem en introduktion till dagens informationssamhälle där datorer har blivit en central del av vardagen. Vårt samhälle utvecklas i rasande fart, och här följer den tekniska utvecklingen. Som vi vet ska samhället speglas i skolverksamheten och det är därför viktigt att skolan följer med i den tekniska utvecklingen. Utöver att belysa en metod som använder sig av datorn som verktyg för lärande, vill vi också att vårt arbete ska ge en inblick hur arbetsmetoden kring Trageton är bra då man vill arbeta utifrån en elevs egna förutsättningar, samt skapandet av en lustfylld start på sin läs- och skrivutveckling.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectTrageton-metodensv
dc.subjectdatorersv
dc.subjectlärandeteoriersv
dc.subjectläsasv
dc.titleFröken, får vi spöka snart? - att skapa texter på ett lustfyllt sätt i Tragetonsarbetetsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record