Show simple item record

dc.contributor.authorAugustsson, Anderssv
dc.contributor.authorRaissi, Raminsv
dc.date.accessioned2009-04-08T10:32:23Z
dc.date.available2009-04-08T10:32:23Z
dc.date.issued2009sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20022
dc.description.abstractSyfte Syftet med detta examensarbete är att undersöka olika improvisationspedagogers syn och tankar kring improvisation och improvisationsundervisning. Vi vill utröna huruvida det finns två övergripande synsätt inom improvisationsundervisningen. Huvudfråga Finns det två övergripande synsätt inom improvisationsundervisningen i Sverige och hur förhåller sig våra improvisationspedagoger till dem? Metod och material En kvalitativ intervjustudie med sex st improvisationspedagoger som arbetar på en högre nivå så som musikgymnasium och musikhögskola. Resultat Vi upplever att det finns två övergripande synsätt inom improvisationspedagogik. Ett synsätt som premierar personligtuttryck och kreativitet och ett synsätt som premierar tradition och hantverk. Motsättningarna mellan dessa synsätt är inte påtagliga men existerar mer eller mindre. Improvisationspedagoger i Sverige har ett sunt förhållningssätt till dessa två synsätt som innebär att de är medvetna om att båda dessa behövs för att skapa en bra och mångsidig improvisationsutbildning. Det finns dock en spridning bland improvisationspedagoger angående vilket synsätt som är mer i fokus i deras undervisning. Betydelse för läraryrket Att medvetandegöra lärare/pedagoger, studenter/elever samt övriga inblandade att dessa två synsätt existerar i jazzvärlden och att få pedagoger medvetna om vart dom själva står och tycker angående detta. Att peka på fördelar och nackdelar med dessa två synsätt och att visa pedagoger på fällor man kan utsätta studenten för om man som pedagog är för bunden vid något av dessa två synsätt utan att vara medveten om det.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectImprovisationsv
dc.subjectjazzsv
dc.subjectmusiksv
dc.subjectsynsättsv
dc.titleJazzimprovisation: Personligt och nyskapande eller hantverksmässigt och traditionsenligt? En undersökning om hur svenska improvisationspedagoger ställer sig till dessa synsätt?sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record