GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Gymnasieelevers syn på konflikter och vad denna kan bero på


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/19997

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_19997_1.pdf375KbAdobe PDF
View/Open
Title: Gymnasieelevers syn på konflikter och vad denna kan bero på
Authors: Sörensson, Matilda
Hamasaides, Dier
Issue Date: 2009
Degree: Student essay
Keywords: 0
Abstract: Syftet med denna uppsats är att undersöka vad gymnasieelever i dagens svenska skola har för inställning till konflikter samt om denna syn har att göra med om eleven själv varit inblandad i en. Vi vill även ta reda på om denna syn har ett samband med graden av elevdemokrati på skolan, eller om det har att göra med medfödda egenskaper som kön eller om man kommer från en invandrarbakgrund. För att nå vårt syfte har vi valt att använda oss av en enkätundersökning där 89 elever från fyra klasser från... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/19997
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011