Show simple item record

dc.contributor.authorJOHANSSON, FRIDAsv
dc.contributor.authorNYBERG, SOFIsv
dc.date.accessioned2009-04-08T10:31:23Z
dc.date.available2009-04-08T10:31:23Z
dc.date.issued2009sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19966
dc.description.abstractSammanfattning Vi har i vårt arbete valt att genomföra en fallstudie i en klass 3. Vi ville undersöka de möjligheter eleverna getts för att nå målen i matematik inom addition och subtraktion, utifrån stöd i de läromedel som klassen använt. Under utbildningen har vi blivit intresserade av matematikområdet och hur väl undervisningen bedrivs med utgångspunkt från kursplanen för den obligatoriska skolan. Fallstudien består av tre delar där vi fokuserar på arbetet med aritmetik. Första delen i fallstudien är en läromedelsanalys där vi har använt oss av ett analys- instrument, vi har även utgått från kursplanen. I analysen undersökte vi vilka matematikområden som behandlas i de olika läromedlen, samt vilka mål som de lever upp till gentemot kursplanen för matematik med fokus på addition och subtraktion. Den andra delen är en diagnostisering av eleverna i klassen, diagnoserna vi använt är hämtade ur ”Diamantmaterialet”. Fallstudiens sista del är en intervju med klassens lärare. Syftet med arbetet är att undersöka om en speciell klass som arbetat med stöd av en särskild kombination av läroböcker, ges möjlighet att nå kursplanens uppnåendemål för år 3 inom addition och subtraktion. De frågeställningar vi ställt för att besvara syftet är: • Vilka matematikområden behandlas i de olika läromedlen? • Leder klassens byten av läroböcker till att eleverna går miste om eller optimerar arbetet med något matematikområde? • Kan eleverna utifrån att arbeta med läroböckerna uppnå målen för år 3 inom addition och subtraktion, efter avslutat tredje skolår? Det viktigaste resultatet vi fått fram är att arbete utifrån läroböckerna ger möjlighet att nå målen, men att de flesta eleverna i fallstudien har stora svårigheter med aritmetik. De flesta har inte tillägnat sig kunskapen att generalisera additions- och subtraktionstabellerna. Arbetet har bidragit till att vi utvecklat en större förståelse för hur viktigt det är för eleverna att tillägna sig goda lösningsstrategier. --sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectLäromedelsanalyssv
dc.subjectgeneraliserade tabellersv
dc.subjectdiamantsv
dc.title22 elevers möjligheter att nå målen i matematik - en fallstudie i en klass 3sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record