Show simple item record

dc.contributor.authorHallberg, Lindasv
dc.date.accessioned2009-04-08T10:31:04Z
dc.date.available2009-04-08T10:31:04Z
dc.date.issued2009sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19949
dc.description.abstractSyftet med studien har varit att ge en bild av pedagogers tankar kring sambandet mellan koncentrationssvårigheter och lärandemiljön. Följande frågeställningar har använts; Vilken syn har pedagogerna på koncentrationssvårigheter hos eleverna? Hur beskriver de att de arbetar för att möljiggöra en god lärande miljö för elever med koncentrationssvårigheter? Vad tycker de är viktigt att tänka på då man bemöter barn med koncentrationssvårigheter? Vi tittade även på om det fanns någon skillnad mellan uppfattningarna hos pedagogerna i de olika åldersgrupperna. Vi utgick från en systemteoretisk modell och använde en kvalitativ metod som intervju och två observationer. Sju pedagoger i gymnasieskolan och grundskolan intervjuades och två observationer som skedde i en gymnasieklass och F-1 för att få en helhetskänsla och kunna se skillnader i de olika stadierna. Under analysen så användes Bronfennbenners humanekologiska modell som analysverktyg. De viktigaste resultaten som vi uppfattar är att pedagogerna upplever koncentrationssvårigheter först när elever blir störande och att de upplever en stor ökning av koncentrationssvårigheter som de ger ett mer stressat samhälle skulden för. En skillnad i uppfattning om fanns mellan gymnasielärarna och grundskolelärarna, då grundskolelärarna upplevde pojkars koncentrationssvårigheter som svårare änsv
dc.language.isosvsv
dc.subjectKoncentrationssvårighetersv
dc.subjectADHDsv
dc.subjectSystemteorisv
dc.subjectStrsv
dc.titleDet var bättre förr- En kvalitativ studie om pedagogers tankar om koncentrationssvårighetersv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record