Show simple item record

dc.contributor.authorRinman, Maritasv
dc.contributor.authorWingård Söderlund, Annettesv
dc.contributor.authorPettersson, Robinsv
dc.date.accessioned2009-04-08T10:30:05Z
dc.date.available2009-04-08T10:30:05Z
dc.date.issued2009sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19895
dc.description.abstractMetod och material: För att kunna nå vårt syfte genomfördes ett besök under fyra dagar på Manhattan New School (MNS) i New York, USA. Vår undersökningsmetod är en fallstudie där kvalitativa datainsamlingar gjordes i form av klassrumsobservationer från kindergarten till år 5 och intervjuer av skolans personal. I intervjuerna medverkade skolans läs- och skrivutvecklare, biträdande rektor och rektorn. Resultat: En av grundpelarna i skolans filosofi är en riklig användning av fack- och skönlitteratur. Det finns en förväntning på eleverna att vara reflekterande. Perspektivet ”balanced literacy” är en stor del av skolans filosofi. ”Balanced literacy” innebär en helspråkssyn, där man tillämpar både analytiska och syntetiska metoder. Det sociokulturella perspektivet genomsyrar skolans arbete och barnens olika erfarenheter tas till vara. Rektorerna på MNS prioriterar pedagogiskt ledarskap. Det finns strukturer som skapar möjligheter för lärarnas yrkesmässiga utveckling. Klassrummets möblering på MNS är anpassad för att skapa en god lärandemiljö för eleverna där lärarnas synsätt och förväntningar skapar goda möjligheter för eleverna att utvecklas till självständiga individer. Lärarna på MNS har mycket goda kunskaper i workshopsmodellen och är starkt motiverade att vidareutvecklas. Skolan bedriver en framgångsrik läs- och skrivundervisning: skolan har goda testresultat och lärarna på skolan upplever att deras elever visar en progression i sin läsning och skrivning. MNS tillämpar workshopmodellen för att utveckla elevernas läsande och skrivande. Lärarna på MNS delar med sig av sin expertis kring läsning och skrivning. Relevans för läraryrket: Undersökningen visar ett gott exempel på hur en språkutvecklande skola kan byggas upp. Fallstudien har utvecklat vår kompetens inom läs- och skrivutveckling och gett oss inspiration att sprida MNS arbetssätt vidare.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectManhattan New Schoolsv
dc.subjectWhole languagesv
dc.subjecthelspråkspesv
dc.titleManhattan New School - en förebild för läs- och skrivutveckling?sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record