Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Simonesv
dc.date.accessioned2009-04-08T10:29:57Z
dc.date.available2009-04-08T10:29:57Z
dc.date.issued2009sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19889
dc.description.abstractAbstract Syftet med denna undersökning var att försöka ta reda på om undervisningsnivån är likvärdig på de yrkesförberedande – och studieförberedande gymnasieprogrammen, och om lärarnas syn på dessa elever skiljer sig åt. För att ta reda på detta har jag intervjuat fyra lärare som undervisar bägge dessa elevgrupper i bland annat kärnämnet svenska, vilket är det ämne jag fokuserat på. Jag har även tagit del i tidigare forskning och undersökningar som gjorts kring detta eller närliggande ämnen för att få en större inblick i ämnet. Intervjuerna med lärarna följer samma frågeformulär men diskussionerna som uppkom under intervjun skilde sig åt mellan lärarna, de frågor som berört undervisning och elevers förutsättningar är de jag anser har mest relevans för att uppnå syftet. Dessa fyra lärarna anpassade lektionerna och undervisningen på de olika gymnasieprogrammen. Överlag ansåg de att undervisningen av eleverna på de yrkesförberedande programmen krävde mer handledning och ett lugnare tempo, än vad eleverna på de studieförberedande programmen krävde. Dock hävdade de att betygskriterierna alltid var de samma oavsett program, det vill säga att ett godkänt var likvärdigt för alla elever. Lärarna ansåg att de emellanåt hade förutfattade meningar om eleverna. Bland annat ansåg de att elever på praktiska program var svårare att motivera och att dessa elever många gånger har mer sociala problem än vad eleverna på teoretiska program har. Enligt lärarna så var så gott som alla elever på teoretiska program mer ambitiösa och studiemotiverade, viket ledde till ett högre medelbetyg. Som blivande lärare anser jag det vara viktigt att ha i åtanke att alla elever presterar olika och att inte alla följer samma mall. Elevernas framgång eller misslyckande kan bero på flera faktorer, de kan exempelvis behöva redovisa sina kunskaper på andra sätt än med traditionella inlämningsuppgifter, vilket man som lärare kan uppmuntra.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectYrkesförberedandesv
dc.subjectstudieförberedandesv
dc.subjectsvenskasv
dc.subjectunsv
dc.titleYrkesförberedande program Vs. Studieförberedande program - en intervjustudie om lärares undervisning på olika program.sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record