GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Aktuella aspekter av varumärkesrätten - egenvärdets betydelse och de nya märkestyperna.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/1987

Files in This Item:

File Description SizeFormat
200365.pdf456KbAdobe PDF
View/Open
Title: Aktuella aspekter av varumärkesrätten - egenvärdets betydelse och de nya märkestyperna.
Authors: Scherman, Monika
Issue Date: 2003
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 73 pages
467806 bytes
Degree: Student essay
Abstract: Utvecklingen inom svensk varumärkesrätt påverkas av ett stort antal yttre faktorer av vilka kanske globaliseringen och EU:s inflytande är de mest betydelsefulla. Uppsatsen försöker visa hur dessa yttre faktorer påverkar uppfattningen av varumärken och vad detta i sin tur har för effekter på rättsutvecklingen i Sverige. Arbetets primära syfte är att undersöka och diskutera två moderna företeelser inom varumärkesrätten: det för företagen strategiskt betydelsefulla egenvärdet hos varumärken samt de... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/1987
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011