Show simple item record

dc.contributor.authorRudolfsson, Caroline
dc.contributor.authorFredriksson, Kristina
dc.date.accessioned2009-04-06T11:35:34Z
dc.date.available2009-04-06T11:35:34Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19792
dc.description.abstractTitel: Vikten av pedagogernas medvetenhet för små barns lärande inom matematik. En enkätundersökning bland pedagoger på förskola. Författare: Kristina Fredriksson och Caroline Rudolfsson Termin och år: Vårterminen 2008 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: Bibbi Ljungvall Examinator: Staffan Stukát Rapportnummer: VT08-2611-202 Nyckelord: Kompetens, matematik, medvetenhet, pedagogisk miljö och synliggöra. __________________________________________________________________________ Syfte: Det övergripande syftet med vår enkätstudie och våra telefonintervjuer är att undersöka hur den pedagogiska verksamheten är utformad för de yngsta barnen (1-3 år) i förskolan när det gäller matematik. Huvudfrågor: Här följer de frågeställningar som vi har valt att få besvarade: Besitter pedagogerna matematisk kompetens och finns det intresse för kompetensutveckling inom matematik? Förekommer matematik medvetet i det pedagogiska arbetet med de yngsta barnen? I så fall när och var sker det matematiska utövandet? Hur är den pedagogiska miljön utformad för de yngsta barnen med fokus på matematik? Hur belyser och synliggör pedagogerna matematiken för de yngsta barnen? Metod och material: För att få vårt syfte och våra frågeställningar besvarade har vi använt oss främst av en undersökningsmetod och utökade därefter med ytterligare en metod. Till en början valde vi att använda enkäter och kompletterade sedan med telefonintervjuer för att få en mer beskrivande bild av hur pedagogerna använde matematiken i verksamheten. Resultat: Vårt resultat visade att det fanns ett relativt stort intresse för kompetensutveckling i undersökningsgruppen samt att majoriteten redogjorde för att de arbetade medvetet med matematik med de yngsta barnen. Resultatet visade att majoriteten av pedagogerna använde matematiken i många av de situationer som uppkom naturligt under större delen av dagen på förskolan. Dessa pedagoger angav en variation av material och att räkning då var den mest vanligt förekommande formen av matematik. Vidare visade resultatet att merparten av pedagogerna benämnde, uppmärksammade och synliggjorde matematiska begrepp för de yngsta barnen. Betydelse för läraryrket: Besitter pedagogerna i förskolan matematisk kompetens kan det leda till en mer respektingivande roll gentemot andra yrkeskategorier i skolans värld. Det kan resultera i att vi som pedagoger i förskola anses utgöra en viktig del i barnens livslånga lärande.en
dc.language.isosween
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen
dc.subjectmatematiken
dc.subjectpedagogisk miljöen
dc.subjectmedvetenheten
dc.subjectKompetens,en
dc.subjectsynliggöraen
dc.titleVikten av pedagogernas medvetenhet för små barns lärande inom matematiken
dc.typeTexten
dc.type.svepotheren


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record