Show simple item record

dc.contributor.authorHerdebrant, Maria
dc.contributor.authorElofsson, Angelika
dc.date.accessioned2009-04-06T11:12:02Z
dc.date.available2009-04-06T11:12:02Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19786
dc.description.abstractTitel: Sagostunden – tillfällen för lärande? Pedagogers tankar kring sagostunden Författare: Maria Herdebrant och Angelika Elofson Termin och år: VT-2008 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen. Handledare: Pia Williams Examinator: Agneta Simeonsdotter Rapportnummer: VT08-2611-203 Nyckelord: Böcker, förskola, lärandetillfälle, pedagogernas syfte och mål, sagor Sammanfattning: Sagostund är en naturlig del på många förskolor, därför valde vi att fokusera på pedagogers medvetna lärande och hur det kan avspegla sig i sagostunden. Stämmer pedagogers tankar överens med hur de bedriver sagostunden eller skiljer det sig åt? Vår utgångspunkt är forskning och litteratur om sagostundens betydelse, för barns lärande. Vi har utgått ifrån skilda förskolor där vi har observerat och intervjuat pedagoger, tanken var att belysa hur de agerade på fyra skilda förskolor. Utifrån vårt syfte har vi valt dessa fördjupningsfrågor: • Hur använder pedagoger sagoläsning med barn i förskoleverksamheten? • Har pedagoger ett lärande syfte med sagoläsning vad är det i så fall och hur menar pedagoger att det tar sig uttryck bland barn? Inledningsvis påbörjade vi observationerna vid två skilda tillfällen, som inträffade i anslutning till sagostunden. Pedagoger var inte i förväg medvetna om vårt syfte eller intervjufrågornas utformning, för att inte påverka observationen. De inleddes med samma utgångspunkter, på grund av att vi eftersträvade att utforska samma delar, utifrån vårt syfte. Att utgå ifrån observation och intervju fann vi relevant, vilket medför att vi har möjlighet att bedöma om pedagogers tankar avspeglar sig i sagostunden. Vi upptäckte att pedagoger utformar sagostunden på skilda sätt, vilket ger oss rik variation av sagostundens karaktärer. Sagostunden varierades mellan avdelningarna genom teater, drama, flanosaga, massagesaga, språkpåse samt traditionsenlig läsning av bok. Pedagogers syfte var att medvetet utveckla barns språkkunskaper, ordförråd, matematik, läsriktning, fantasi, lugn stund samt hur barn fungerar i samhället. Pedagogers intentioner synliggjordes i sagostunden på varierade tillvägagångssätt, men i allmänhet agerar flertalet av dem enligt sina syften och mål samt att deras medvetna tankar stämde överens med observationer och intervjusvar. Dock påträffade vi att pedagoger inte hade klara syften och mål, vilket kan ha konsekvenser för barns lärande, att de enbart blir aktiverade utan något lärandesyfte.en
dc.language.isosween
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen
dc.subjectpedagogernas syfte och målen
dc.subjectsagoren
dc.subjectBöckeren
dc.subjectförskolaen
dc.subjectlärandetillfälleen
dc.titleSagostunden – tillfällen för lärande?en
dc.typeTexten
dc.type.svepotheren


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record