Show simple item record

dc.contributor.authorDyne, Ellinor
dc.date.accessioned2009-03-30T10:06:22Z
dc.date.available2009-03-30T10:06:22Z
dc.date.issued2009-03-30T10:06:22Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19731
dc.description.abstractSyfte och frågeformuleringar Uppsatsens syfte är att undersöka om Dunn & Dunns Learning Style Model kan vara en metod som är skolutvecklande samt om modellen möjliggör att elever motiveras och engageras i sina gymnasiestudier. Frågor: - Ger arbete utifrån Dunn & Dunns Learning Style Model möjlighet till skolutveckling? - Hur uppfattar eleverna lärstilsarbete, utifrån Dunn & Dunns Learning Style Model? - Skapar modellen inlärningsmöjligheter, engagemang, förståelse och motivation? Metod Undersökningen är kvalitativ, där datainsamlingsmetoden består av öppna frågor i en enkät. Nittio elever besvarade enkäten. Genom systematiskt urval plockades därefter trettio enkäter ut och bildade den undersökningsgrupp som uppsatsens resultatdel bygger på. I resultatet behandlas och grupperas de åsikter som eleverna gett uttryck för. Resultat Resultatet av elevenkäten visar att arbete utifrån Dunn & Dunns lärstilsmetod är en möjlig väg för skolutveckling. Majoriteten av eleverna uttrycker att upplevelsebaserad inlärning/ lärstilsarbete skulle gynna deras motivation och öka förståelsen. Eleverna uttrycker också att arbetsmetoden skulle vara en möjlighet för bättre social kompetens genom att den gynnar samarbete och därmed också ökad sammanhållning i klassen. Den ökade medvetenheten om den egna personen har bidragit till att eleverna fått redskap att möta nya situationer, både vardagliga och inlärningssituationer. En del elever kände, redan då projektet startade, till sina bästa inlärningsstilar medan andra hade varit helt ovetande. De flesta elever uppger att de tyckte att projektet fångade sidor hos dem som de annars inte använde sig av.en
dc.language.isosween
dc.subjectskolutvecklingen
dc.subjectlärstilsarbeteen
dc.subjectengagemangen
dc.subjectmotivationen
dc.titleKärlekens många ansikten. Ett lärstilsprojekt vid en kommunal gymnasieskola, baserat på Dunn & Dunns Learning Style Model.en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktikswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record