Show simple item record

dc.contributor.authorHallberg, Liselott
dc.contributor.authorLavebäck, Ulrika
dc.date.accessioned2009-03-24T16:28:24Z
dc.date.available2009-03-24T16:28:24Z
dc.date.issued2009-03-24T16:28:24Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19690
dc.descriptionArbetets art: Magisteruppsats Program: Barnmorskeprogrammet Reproduktiv och Perinatal hälsa Höstkursen 2007 Kursbeteckning: OM1660, Examensarbete IIen
dc.description.abstractSyftet med detta arbete var att beskriva hur föräldrapar som gått psykoprofylaxkurs upplevt förlossningen och användandet av den förvärvade kunskap som kursen givit dem. Intresset för fenomenet framkom hos författarna efter förlossningspraktik, där det upplevdes att andning och avslappning tycktes vara till hjälp för födande kvinnor. Psykoprofylaxen som förlossningsförberedande metod har funnits i Sverige sedan i början av 1970-talet, trots detta finns det lite forskning kring dess effekt och utfall. För att få en ökad kunskap kring fenomenet utfördes en pilotstudie med en kvalitativ metod vilken hade en deskriptiv fenomenologisk ansats. Två föräldrapar som deltagit i psykoprofylaxutbildning intervjuades två månader efter förlossning. Resultatet av studien visade att psykoprofylaxmetoden gav föräldrarna en känsla av kontroll och trygghet inför förlossningen, men att förlossningens längd påverkade hur väl metoden kunde tillämpas. Förväntningarna på förlossningen och psykoprofylaxmetoden påverkade också upplevelsen av förlossningen. Essensen av fenomenet visade sig vara hanterbarhet i förlossningssituationen. Slutsatsen är att barnmorskor behöver mer kunskap inom psykoprofylax för att kunna stötta föräldrapar som valt denna metod. Mer forskning inom området krävs för att kunna utvärdera metoden och arbeta mer evidensbaserat kring den.en
dc.language.isosween
dc.titleFörlösande Psykoprofylax? En pilotstudie om föräldrapars förlossningsupplevelse efter psykoprofylaxutbildningen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokD
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsaswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institute of Health and Care Scienceseng
dc.type.degreeD-uppsatsswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record