Show simple item record

dc.contributor.authorEngwall, Ulrika
dc.contributor.authorJansson, Sofia
dc.date.accessioned2009-03-24T16:26:45Z
dc.date.available2009-03-24T16:26:45Z
dc.date.issued2009-03-24T16:26:45Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19689
dc.descriptionArbetets art: Kandidatuppsats Program/kurs/kurskod: Barnmorskeprogrammet/Reproduktiv och perinatal hälsa – Examensarbete I/ OM 1630en
dc.description.abstractDen viktigaste faktorn för att kvinnan ska uppnå en positiv förlossningsupplevelse är stöd. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för barnmorskor bör kontinuerligt stöd och närvaro ges till alla kvinnor under förlossning. Syftet med litteraturstudien var att belysa och beskriva forskning som berörde kvinnors upplevelse och behov av vårdpersonalens, framförallt barnmorskans stöd under förlossningsarbete. Studien bygger på resultatet från sex kvalitativa, tre kvantitativa artiklar samt två litteraturstudier. Vid analys av artiklarna har fyra teman framträtt: upplevelse av kontroll, känsla av trygghet och tillit, närvaro och bekräftelse och att vara delaktig som anses vara viktiga aspekter av stöd. I diskussionen framhålles att ett samband ses mellan de riktlinjer barnmorskor ska följa och det behov kvinnor har av stöd under förlossning. Vidare diskuteras svårigheterna i att implementera forskningsresultat kring kvinnors behov av stöd i förlossningsvården. Ytterligare forskning inom området behövs för att synsättet ska förändras angående kvinnors behov av stöd för att sedan utmynna i förändringar i praktiken.en
dc.language.isosween
dc.titleKvinnors upplevelse av stöd under förlossning. En litteraturstudie om kvinnors upplevelse och behov av barnmorskans stöd under förlossningsprocessenen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokD
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsaswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institute of Health and Care Scienceseng
dc.type.degreeD-uppsatsswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record