Show simple item record

dc.contributor.authorLugner, Kristinaswe
dc.date.accessioned2004-11-19swe
dc.date.accessioned2007-01-17T03:03:12Z
dc.date.available2007-01-17T03:03:12Z
dc.date.issued2004swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1957
dc.description.abstractDenna uppsats behandlar det juridiska ansvaret gällande förorenade mark- och bottenområden. Studien är inriktad på att redogöra för lagregler gällande detta område med hjälp av lagtext- och litteraturstudier. Syftet är också att visa hur dessa regler efterföljs i praktiken. Detta visar jag på jag genom intervjuer med främst Länsstyrelsen i Västra Götaland. Tyngdpunkten för utredningen ligger på efterbehandlingsansvaret gällande förorenade områden. Vad som framkommit genom litteraturstudierna är att det är förorenaren som skall stå för kostnaden av efterbehandlingen. Förorenare är antingen verksamhetsutövaren i första hand eller fastighetsägaren i andra hand. Ofta kan det vara svårt att se vem som är förorenare samt i vilken grad denne är ansvarig. Graden av ansvaret bestäms genom en skälighetsbedömning där bland annat tidsrymden sedan föroreningen skedde spelar roll. Har det gått för lång tid kan ansvaret vara preskriberat. Även antalet förorenare påverkar ansvaret då förorenare skall ansvara solidariskt. Om det inte föreligger krav på efterbehandling kan det dock finnas skadeståndskrav från enskilda fastighetsägare. Dessa kan kräva ersättning utifrån reglerna i ett separat kapitel i miljöbalken. Vid intervjuerna och de praktiska studierna har det visat sig att arbetet i stort sett följer det tänkta juridiska tillvägagångssättet. Ofta pekas dock inte förorenare ut direkt och krävs på kostnaden utan det föregås av en dialog där man försöker nå ett samförstånd.swe
dc.format.extent38 pagesswe
dc.format.extent207515 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleAnsvar för förorenade mark- och bottenområdenswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid3943swe
dc.subject.svepLawswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record