Show simple item record

dc.contributor.authorKhan, Shaista
dc.contributor.authorKhan, Sofia
dc.date.accessioned2009-03-05T11:52:49Z
dc.date.available2009-03-05T11:52:49Z
dc.date.issued2009-03-05T11:52:49Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19555
dc.description.abstractTitel: Klass 9A - En ansvarsfråga för lärare Författare: Shaista Khan & Sofia Khan Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Termin: Höstterminen 2008 Handledare: Monica Löfgren Nilsson Sidantal: 45 sidor Syfte: Syftet med studien är att undersöka vart en lärares ansvar slutar i den bild av lärare som framställs i programserien Klass 9A. Metod: En kvalitativ innehållsanalys med hjälp av ECA-metoden. Huvudresultat: Programserien Klass 9A är en dokumentärserie enligt programbeskrivningen. Med detta blir det underförstått för åskådarna att programserien skildrar verkligheten som den är, men givetvis är även denna dokumentär redigerad och ihop klippt. Det intressanta i sammanhanget är den slutgiltiga sammanställningen av programmet, det vill säga det som åskådarna och i förlängningen samhället får ta del utav. Det är denna bild som framställs i programserien påverkar därigenom samhällets diskurser kring läraryrket, lärarens roll och lärarens ansvar. I programserien ser man lärarna ibland göra saker som det inte alltid finns stöd för i pedagogik litteraturen vid Göteborgs Universitet. I den bemärkelsen blir det problematiskt att dessa lärare ses som ett ideal att sträva efter i det offentliga rummet. När Klass 9A lärarna till exempel går utanför skolansvärld eller skoltid och utför läraruppdraget sätter de upp ideal för landets verksamma och framtida lärare. Detta är på ett sätt ett svårt ideal att uppnå då det förutsätter att lärare skall avsätta mer tid åt sina arbetsuppgifter än vad arbetstiden tillåter.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesExamensarbeteen
dc.relation.ispartofseriesC676en
dc.titleKlass 9 A. En ansvarsfråga för lärareen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikationswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Journalism and Mass Communicationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record