Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Gabrielswe
dc.date.accessioned2004-11-19swe
dc.date.accessioned2007-01-17T03:03:09Z
dc.date.available2007-01-17T03:03:09Z
dc.date.issued2004swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1953
dc.description.abstractDenna uppsats som är skriven inom sjörättens område behandlar bortfraktarens möjlighet till säkerhet i frakt och last för utförda tjänster. Uppsatsen inriktar sig främst mot tre klausuler som är vanligt förekommande inom befraktningen i dag och dessa är lien-, cesser- och lien on sub-freightsklausulen. Men även sjölagens sjöpantsinstitut, mer känt under namnet maritime lien, gås igenom för att det skall bli en heltäckande genomgång av säkerhetsmöjligheterna för bortfraktare. Därutöver sker det en genomgång av de olika befraktningsformerna samt av begreppen frakt och hyra, eftersom det är av vikt för att förstå själva problematiken som uppsatsen behandlar. Uppsatsen utgår, som sagt, från de olika klausulerna och hur används inom befraktningsrätten samt vilken effekt de har. Uppsatsen tar upp hur klausulernas funktioner tagits in i den svenska sjölagen och det görs även en jämförelse med engelsk och amerikans rätt som är de förhärskande inom den internationella sjörätten. Det valda ämnet, säkerhet i frakt, är alltid aktuellt eftersom det dagligen sker många transporter inom sjöbefraktning. Det underlättas inte av att det allt som oftast uppstår mer eller mindre komplicerade â€?befraktningskedjorâ€?. Det kan t ex gå till så att ett fartyg som är befraktat i sin tur vidarebefraktas. Därefter betalar inte den första befraktaren hyran till huvudbortfraktaren och det har uppstått ett problem för huvudbortfraktaren att få ut ersättning för sina tjänster. Bortfraktaren kan dessutom vara bunden till en lastägare via utställt konossement och blir därmed tvungen att genomföra resan. Det är vid dessa situationer de olika regler och klausuler beträffande som denna uppsats går igenom är användbara. Uppsatsen innehåller även en kortare genomgång av den historiska utvecklingen av sjörätten i allmänhet och säkerhetsrätterna i synnerhet. Den är på intet sätt uttömmande men kan kanske ge lite bakgrunds fakta till det av uppsatsen behandlade området.swe
dc.format.extent66 pagesswe
dc.format.extent286053 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleSäkerhet i fraktswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid3947swe
dc.subject.svepLawswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record