Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Emma
dc.contributor.authorKorhonen, Jani
dc.date.accessioned2009-03-03T06:54:29Z
dc.date.available2009-03-03T06:54:29Z
dc.date.issued2009-03-03T06:54:29Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19529
dc.description.abstractTitel: Sluten societetsborg eller trygg fristad? Författare: Emma Karlsson & Jani Korhonen Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistisk och masskommunikation vid Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2008 Handledare: Karin Fogelberg Sidantal: 35 exkl. bilagor Uppdragsgivare: Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Syfte: Vårt syfte är att, ur ett trygghetsperspektiv, undersöka hur människor som på olika sätt har erfarenhet av Eriksberg upplever området där. Metod och material: 5 stycken kvalitativa djupintervjuer med personer som har koppling till Eriksberg, intervjuerna var av semistrukturerad karaktär och spelades in med bandspelare, varefter de transkriberades till text. Huvudresultat: Våra resultat visar att Eriksberg är ett område som upplevs som modernt och tryggt, men samtidigt också som en form av segregation, då endast vissa har råd att bo där. De visar även att arkitekturen spelar en roll för människors upplevelse av trygghet, bland annat att de känner sig mer trygga med ökad belysning.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesExamensarbeteen
dc.relation.ispartofseriesC660en
dc.subjectEriksbergen
dc.subjectsemiotiken
dc.subjectTryggheten
dc.subjectkommunikationen
dc.subjectarkitekturen
dc.titleSluten socitetsborg eller trygg fristad? En studie kring människors upplevelser av trygghet och Eriksbergen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikationswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Journalism and Mass Communicationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record