Show simple item record

dc.contributor.authorBäckström, Ingrid
dc.contributor.authorPegrén, Helena
dc.date.accessioned2009-02-12T12:35:05Z
dc.date.available2009-02-12T12:35:05Z
dc.date.issued2009-02-12T12:35:05Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19408
dc.description.abstractBakgrund och problem – Klädbutikerna försöker på olika sätt att locka konsumenter med olika erbjudanden. Varje år möts konsumenter till exempel av den årliga mellandagsrean, numera finns även vårrea, sommarrea och andra utförsäljningstillfällen. Kotler & Keller (2006) menar att användning av rabatter har blivit ett förfaringssätt bland en överraskande stor andel företag. Syftet med vår uppsats är att kartlägga hur konfektionsbranschen arbetar med rabatterade erbjudanden. Vi vill undersöka hur de ansvariga i klädföretag resonerar och agerar kring rabatterade erbjudanden beträffande påverkande faktorer, orsaker och planering. Metod – Undersökningen utförs genom en survey på 30 företag i konfektionsbranschen, varav 16 deltog. En webbenkät baserad på väsentlig teori skickades till respondenterna. Den insamlade datan analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. För att komplettera den kvantitativa datan från enkäterna utfördes två intervjuer. Analys och slutsats – I analysen jämförs den insamlade datan med den teoretiska referensramen. Först görs en univariat analys där de totala svaren analyseras sedan en analys över hur variablerna påverkas av företagens storlek. Därefter analyseras olika variabler för att visa intressanta mönster och tendenser. Det fanns inte några statistiskt säkerställda samband mellan storleken på företaget och respondenternas svar, men ändå en del tydliga tendenser. Slutsatsen är att prisavdrag i procent är den mest använda typen av rabatterade erbjudanden. Faktorerna som påverkar mest till användning av rabatter är för att varan säljer dåligt, minska varulager och av konkurrensmässiga skäl. Förslag till fortsatt forskning – I fortsatt forskning kan det vara intressant att koncentrera sig mer på djupet på någon av de frågorna vi undersökt. Det kan vara intressant att undersöka hur företagen gör mer specifikt för att följa upp och planera för rabatterade erbjudanden. Att analysera en specifik storleksgrupp, mindre, mellanstora eller större företag, mer specifikt i deras arbete med rabatterade erbjudanden kan ge spännande studier.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrningen
dc.relation.ispartofseries08-09-32Men
dc.titleRabatterade erbjudanden ur ett företagsperspektiv - En studie av konfektionsbranschenen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokD
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record