Show simple item record

dc.contributor.authorSchantz, Rebccaswe
dc.date.accessioned2006-02-06swe
dc.date.accessioned2007-01-17T03:02:50Z
dc.date.available2007-01-17T03:02:50Z
dc.date.issued2005swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1926
dc.description.abstractUppsatsen behandlar introduktioner av främmande arter till Sveriges marina miljö. Syftet med studien är att undersöka hur Sveriges rättsliga skydd mot introducerade arter ser ut idag och om detta skydd är tillräckligt för att Sverige skall kunna uppnå de nationella miljömål rörande biologisk mångfald som landet har ställt upp. Information har inhämtats genom studier av lagstiftning och andra rättliga dokument både nationella och internationella. Genom detta har graden av skydd mot främmande arter kartlagts. Även studier av reglering rörande andra likartade miljöproblem har genomförts i syfte att se hur dessa har behandlats i lagstiftningssammanhang. I uppsatsen har introduktioner av främmande arter delats upp i olika introduktionssätt. Dessa är direkt eller indirekt introduktion. Den direkta introduktionen delas vidare in i avsiktliga och oavsiktliga. Även om det i uppsatsen redogörs för samtliga introduktionssätt ligger tyngdpunkten på oavsiktliga introduktioner genom sjöfart. Det framkommer av studien att det finns brister i Sveriges skydd mot främmande arter, i många avseenden finns det ingen reglering. En annan situation är att det finns lagstiftning men att den inte är applicerbar på främmande arter. Den största bristen i svensk lagstiftning rör oavsiktliga introduktioner. Dessa introduktioner är, av olika orsaker, också de som är svårast att reglera. I uppsatsen redovisas olika förslag till framtida åtgärder för att minska de negativa effekter som främmande arter kan få på sin nya miljö. En del i detta är förändringar i eller tillägg till befintlig lagstiftning.swe
dc.format.extent54 pagesswe
dc.format.extent712442 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleFrämmande arter i marin miljö - mål och möjligheterswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid4709swe
dc.subject.svepEnvironmental lawswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record