Show simple item record

dc.contributor.authorFrenneson, Sara
dc.date.accessioned2009-01-28T12:20:28Z
dc.date.available2009-01-28T12:20:28Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19248
dc.description.abstractFrågan kring hur mycket engelska lånord vi använder i vårt dagliga språk debatteras från och till. I denna uppsats redovisar jag en undersökning om ungdomars användande av engelska lånord i diskussioner kring musik på nätet. Det undersökta textmaterialet består av sex olika forum och gästböcker där man diskuterar musik från tre genrer. I varje genre finns en diskussion kring engelska/amerikanska artister och en diskussion kring svenska artister. Jag gjorde detta urval för att få ett lite bredare material eftersom jag antog att frekvensen lånord kunde skifta mellan de olika genrerna. Jag inleder med en kort beskrivning av de sex forum som ligger till grund för min undersökning. Därefter redovisar jag mina resultat i tabellform för att vidare diskutera och analysera dessa. För att se om det finns någon skillnad i frekvensen lånord mellan de olika genrerna jämför jag de olika textmaterialen med varandra. Jag jämför dessutom mitt material med två tidigare undersökningar för att se om det skett en ökning av det engelska inflytandet sedan dessa undersökningar genomfördes. Vidare går jag in lite djupare på de lånord jag hittar i materialet för att se hur det engelska inflytandet ser ut. Jag tittar på vad det är för ord som lånas in och vilka ordklasser orden tillhör. De resultat jag får fram visar på att det skett en ökning sedan de tidigare undersökningarna, men att denna ökning inte nödvändigtvis beror på att det gått ett antal år mellan dem, utan kan ha att göra med de olika textmaterialen som ligger till grund för undersökningarna. Resultaten överensstämmer i vissa fall men det förekommer som sagt också en del skillnader. Det går dock inte att se uppsatsens resultat som generells för hur mycket engelska ungdomar använder i diskussioner på nätet överlag, då ett av resultaten som min undersökning gav var att variationen var stor mellan olika forum och undersökningen är för liten för att dra några generella slutsatser.en
dc.language.isosween
dc.title”Shit, den dissen var nice!” Om användandet av engelska lånord i ungdomars diskussioner på Interneten
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Swedisheng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för svenska språketswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record