Show simple item record

dc.contributor.authorNovoa Tafuri, Maria
dc.date.accessioned2009-01-26T09:46:43Z
dc.date.available2009-01-26T09:46:43Z
dc.date.issued2009-01-26T09:46:43Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19193
dc.description.abstractHuvudämnet för uppsatsen är små barn som utsätts för våld inom familjen. Syftet är att undersöka hur ett antal verksamheter i Göteborgsområdet som vänder sig till barn som utsatts för våld inom familjen, arbetar med barn i åldern 0-6 år. Syftet är även att jämföra dessa verksamheters arbetsmetoder och utbud av hjälp och stöd till små barn, i relation till relevant forskning. De frågeställningar som varit aktuella är: o Vilka erfarenheter har de yrkesverksamma av att arbeta med små barn (0-6 år) som blivit utsatta (eller bevittnat) våld inom familjen? o Vilka behov av hjälp och stöd har små barn som utsatts för våld? Enligt de yrkesverksamma? Enligt relevant forskning och teori? o Hur ser utbudet av hjälp till små barn som utsatts för våld ut i Göteborgsområdet? Studien genomförs genom kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma från sex olika verksamheter i Göteborgsområdet som riktar sig till barn som utsatts för våld. Verksamheterna jämförs med varandra beträffande deras arbetsmetoder och utbud av hjälp till barn i förskoleåldern. I uppsatsen analyseras verksamheternas svar även utifrån kris- och traumateorin samt från ett salutogent perspektiv för att ta reda på, både vilka konsekvenser våldet får på barn som inte får någon hjälp till bearbetning och vilka faktorer som bidrar till att barn trots våldshändelsen ändå klarar sig bra i framtiden. I uppsatsen studeras även relevant litteratur och tidigare forskning. Det huvudsakliga resultatet av studien är som följer; o Fem av de intervjuade verksamheterna arbetar vanligtvis inte med barn i förskoleåldern. o Små barn behöver krisbearbetning i lika hög grad som äldre barn. o Små barn behöver bli sedda och lyssnade på samt känna tillit och trygghet i behandlingsrelationen. o Ju tidigare insatser desto bättre klarar sig barnen i framtiden. o Det sociala nätverket och anknytningen till föräldrarna har stor inverkan på hur barnet hanterar och bemästrar sin traumatiska upplevelse. o Utbudet av hjälp till små barn som har utsatts för våld i Göteborgsområdet behöver utökas. Studien sammanfattas med slutsatsen att de små barnen behöver synliggöras ännu mer i misshandelssituationer i hemmet och att förebyggande arbete och ökade insatser mot de små barnen är ett steg i rätt riktning.en
dc.language.isosween
dc.subjectBarnmisshandelen
dc.subjectvålden
dc.subjectsocialt arbeteen
dc.subjectsalutogent perspektiven
dc.subjecttraumaen
dc.titleBygga tillit - – en kvalitativ studie om arbetsmetoder, hjälpbehov och utbud av verksamheter i Göteborgsområdet för små barn som blivit utsatta för våld.en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record