Now showing items 1-1 of 1

    • ”eftersom jag har två språk” Språkbruk bland svensktalande ungdomar i Europa 

      Rydenvald, Marie (Institutet för svenska som andraspråk, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2014)
      I takt med den ökande globaliseringen blir det allt vanligare att barn och ungdomar växer upp i flera länder och talar flera språk. I licentiatuppsatsen undersöks den rapporterade språkanvändningen bland flerspråkiga ...