Now showing items 1-1 of 1

    • Forskningscirkeln – en arena för kunskapsutveckling och förändringsarbete. 

      Otterup, Tore; Wahlström, Ann-Marie; Andersson, Sören (Institutet för svenska som andraspråk, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet., 2013)
      Denna rapport om forskningscirklar har ett flerfaldigt syfte. Eftersom forskningscirkeln fortfarande är relativt okänd som ett sätt att bedriva kompetensutveckling inom skolans värld är en av målsättningarna med ...