GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Äldrepsykiatriskt teamarbete – en fallstudie om samverkan över verksamhets- och professionsgränser


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/19003

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_19003_1.pdf238KbAdobe PDF
View/Open
Title: Äldrepsykiatriskt teamarbete – en fallstudie om samverkan över verksamhets- och professionsgränser
Authors: Klasson, Anna
Issue Date: 13-Jan-2009
Degree: Student essay
Keywords: tvärprofessionellt teamarbete
samverkan
äldrepsykiatri
Abstract: Bakgrund Vi lever längre, men utsätts samtidigt för en allt större risk att drabbas av psykisk ohälsa och sjukdom, vilket bland annat beror på att depressioner är åldersrelaterade, orsakade av olika kroppsliga sjukdomar eller förluster av nätverk. Bland äldre över 70 år har 30 % en lättare eller svårare psykisk sjukdom och/eller ohälsa. Detta är en stor utmaning... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/19003
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011