Show simple item record

dc.contributor.authorNorelius, Linda
dc.contributor.authorKagerin, Martin
dc.date.accessioned2009-01-12T13:28:11Z
dc.date.available2009-01-12T13:28:11Z
dc.date.issued2009-01-12T13:28:11Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18973
dc.description.abstractSyftet med uppsatsen är att problematisera användningen av begreppet bötning i förhållande till de handlingar som de utgörs av och att se förekomsten av sådana handlingar på två orter i Västsverige. Syftet är att vidga begreppet och att försöka hitta förklaringsmodeller till varför bötningsrelaterade handlingar förekommer. De centrala frågeställningarna är: Hur ser fördelningen bland dem som utsätter andra och de som blir utsatta för bötningsrelaterade handlingar ut mellan könen på de orter som ingår i undersökningen? I vilken utsträckning känner ungdomarna oro inför att bli utsatta för bötningsrelaterade handlingar? Vilka former av påtryckningar används för att böta någon? Hur ser ungdomarnas förtroende ut till vuxna när det gäller att tala om bötning? I vilken utsträckning känner man till innerbörden i bötningsbegreppet utanför Göteborg? Uppsatsen bygger på en enkätundersökning där förstaårselever från två gymnasieskolor i Västsverige fått besvara ett antal frågor som behandlar deras egna erfarenheter av bötningsrelaterade handlingar. De teorier som använts för att förklara orsaker och samband mellan ungdomarna och bötningsproblematiken är socialpsykologi och utvecklingsteori. Några av de slutsatser som vi har dragit av analysen är att begreppet bötning är lokalförankrat och bötningsrelaterade handlingar förekommer även utanför Göteborgsregionen.en
dc.language.isosween
dc.subjectBötningen
dc.subjectskolaen
dc.subjectungdomsbrotten
dc.subjectkönen
dc.subjectkvantitativ studieen
dc.titleBötning inte bara ett Göteborgsfenomen – En kvantitativ studie av de handlingar som ingår i bötningsbegreppet och dess förekomst på två orter utanför Göteborgen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record