Show simple item record

dc.contributor.authorGrujovic, David
dc.contributor.authorStröm, Anna
dc.date.accessioned2009-01-12T10:28:38Z
dc.date.available2009-01-12T10:28:38Z
dc.date.issued2009-01-12T10:28:38Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18968
dc.description.abstractBakgrund och problem: Den pågående finansiella krisen och lågkonjunkturen drabbar idag de flesta länder och branscher. En bransch som drabbas när företag och privatpersoner blir alltmer kostnadsmedvetna är hotellbranschen. Företag inom hotellbranschen har i stort sett sedan lågkonjunkturen i början av 1990-talet haft en positiv utveckling. När sämre tider stundar kan det antas att ekonomistyrningen förändras i de olika företagen. Författarna intresserar sig hur hotellen tacklar de problem som den rådande finansiella krisen för med sig och vilka anpassningar och förändringar som måste göras av budget och budgetprocessen. Syfte: Att utreda hur och om budget och budgetprocessen förändras i den nuvarande finansiella krisen och se hur de eventuella förändringarna avspeglas i de utvalda företagen. Vidare utreds hur de valda företagen ser på framtiden och om synen på framtiden skiljer sig åt beroende på typ av hotell. Avgränsningar: Författarna har valt att avgränsa sig till hotellbranschen och undersökt Scandic Rubinen och Spar Hotel. Rubinen tillhör hotellkedjan Scandic som består av sammanlagt 148 hotell och finns i tio olika länder. Spar Hotel är ett billigare alternativ och består av två hotell, vilka båda är belägna i Göteborg. Genom att så pass olika typer av hotell har undersökts anser författarna att det ges en bredare bild av hotellbranschen. Metod: Uppsatsen utgår från ett hermeneutisk förhållningssätt och den kvalitativa metoden, som metod för datainsamling har fallstudie används. Tre intervjuer har genomförts med respondenter för hotellen, Scandic Rubinen och Spar Hotel, samt med en marknadsanalytiker från Turismens utredningsinstitut. Det empiriska materialet har analyserats utifrån en teoretisk referensram om budget och budgetprocessen. Resultat och slutsatser: Budgeten har förändrats både hos Scandic Rubinen och Spar Hotel, inför 2009 har båda hotellen fått sänka sina förväntningar i budgeten i förhållande till föregående år. Budgetprocessen har ännu inte förändrats något nämnvärt hos hotellen. Dock har Scandic Rubinen under budgetprocessen i år fått göra om budgeten efter nya budgetförutsättningar från ledning, detta för att framtidsutsikterna för hotellet har förändrats. Inför framtiden tros det blir viktigare att se hur marknaden utvecklar sig och att jämföra priser och beläggning med liknande hotell. Förslag till vidare forskning: En intressant uppföljning att göra till detta arbete vore att följa upp år 2009 för att granska hur utfallet verkligen blev och hur budgetprocessen har sett ut under året för Scandic Rubinen och Spar Hotel. En annan intressant frågeställning är om syftena och synen för budgetering har förändrats i de båda företagen, eftersom detta ofta sker under sämre tider.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrningen
dc.relation.ispartofseries08-09-1en
dc.titleBudget och budgetprocessens förändringar under en ekonomisk kris - En fallstudie av Scandic Rubinen och Spar Hotelen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record