GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Programmet för personal- och arbetslivsfrågor(-2010) >
Kandidatuppsatser >

Utbildning – men sen då?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18956

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18956_2.pdf530KbAdobe PDF
View/Open
Title: Utbildning – men sen då?
Authors: Einarsson, Åsa
Samuelsson, Marie
Issue Date: 7-Jan-2009
Degree: Student essay
Keywords: Kriminalvården
HOVIK-utbildning
lärande
arbetslag
reflektion
diskussion
Abstract: Bakgrund Denna undersökning är en del i utvärderingen av en utbildningssatsning, HOVIK – hot och våld i Kriminalvården, som Kriminalvården genomfört under 2007. Målet var att skapa en bättre arbetsmiljö genom att förebygga hot- och våldssituationer och därigenom minska sjukskrivningstalen. Utbildningen innehöll självskydd (nedläggningsteknik) och ”Vardagssamtal”, vilket består av de tre olika samtalsstilarna lyssna, instruera och vägleda. Dessa samtalsstilar är ett verktyg för kriminalvård... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/18956
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011